Oracle Of The 7 Energies – Colette Baron-Reid

279kr inkl. Mva

Visdommen til energien til de syv som sees i kulturer over hele verden, i trossystemer gjennom historien og i ditt eget liv.

Dens innflytelse gjenspeiles i måten du tenker på, hvordan du tar beslutninger, hva du møter i deg selv og i forholdene dine.

Ved å koble deg på kraften til de syv, viser dette oraklet hvordan vi som individer opplever livene våre, og gir oss en ramme for å ta kvalifiserte og opplyste valg når vi medskaper vår virkelighet.

Med veiledning fra intuitive mester og orakelekspert Colette Baron-Reid, kan du nå vekke kraften til kilden i deg selv, og bli en kanal for guddommelig overflod og mirakler.

På lager

Oracle Of The 7 Energies - Colette Baron-Reid
Oracle Of The 7 Energies – Colette Baron-Reid

På lager