Røykkvarts (Smoky Quartz) rund AAA- kvalitet

95kr inkl. Mva

Røykkvarts, også kjent som Smoky Quartz, representerer:

Beskyttelse og jordforbindelse: Røykkvarts symboliserer jordens energi og gir en følelse av stabilitet og trygghet. Den beskytter mot negativitet og gir en solid forbindelse til jorden.

Transmutasjon og transformasjon: Krystallen representerer evnen til å absorbere og omforme negativ energi til noe mer positivt, og oppmuntrer til personlig vekst og utvikling.

Indre styrke og mot: Røykkvarts symboliserer mot og styrke i møte med utfordringer. Den gir også mental klarhet og hjelper med å ta kloke beslutninger.

Emosjonell balanse: Den hjelper med å balansere og stabilisere følelser, og kan lindre angst og uro, og fremme en mer positiv mental tilstand.

Forankring og akseptans: Røykkvarts oppmuntrer til å akseptere både lyse og mørke sider av livet, og hjelper med å finne indre fred og aksept for situasjoner.

På lager

Røykkvarts (Smoky Quartz) rund AAA- kvalitet

På lager