The Dharma in Difficult Times – Stephen Cope

295kr

Hvordan se mening i livene våre når verden ser ut til å falle sammen?
Denne vakkert skrevne veiledningen fra lærd og lærer Stephen Cope viser at kriser ikke trenger å avspore oss fra formålet vårt – de kan faktisk hjelpe oss til å finne hensikten vår og gå videre som vårt beste jeg.

I denne oppfølgeren til hans bestselger, The Great Work of Your Life, tar Cope igjen den eldgamle yogiske teksten Bhagavad Gita – den episke fortellingen om krigeren Arjunas selvoppdagelsesodyssé – som et veikart for vår reise til vår egen ekte kall. Så bygger han på det grunnlaget ved å bruke historiene og læren til kjente skikkelser, samt historier om vanlige mennesker og sin egen rike personlige erfaring. Underveis finner vi slående eksempler for å finne mening og hensikt med livene våre:

Gandhi viser hvordan du kan utnytte våre åndelige ressurser og lytte etter vår indre stemme
Sojourner Truth og Henry David Thoreau inspirerer oss til å finne de umiskjennelige tegnene på dharma midt i kaoset
Marian Anderson og Ruby Sales kaster lys over dharmas mystiske kraft og hvordan vi lærer å stole på den.

I ånden til Pema Chödröns When Things Fall Apart, er denne boken påkrevd lesning når du finner deg selv på vei gjennom kriser – eller søker en vei gjennom dine mørkeste tider til ditt sanneste jeg

På lager

The Dharma in Difficult Times – Stephen Cope

På lager